logo.jpg

"Vekst gjennom samspill"

personar.jpg

ADRESSE

Human Kapital Vekst AS
Nørvegata 32 B
6008 Ålesund

Tlf. 91 69 73 76

post@hkvekst.no

flyers.pdf

HUMAN KAPITAL VEKST

Humankapitalen utvikles og vokser i hovedsak på fem måter:

  1. Når en virksomhet makter å ta i bruk mer av det en medarbeider kan
  2. Når en eller flere medarbeidere skaffer seg mer kompetanse som kan utnyttes til verdiskaping i virksomheten.  En eller flere medarbeidere forbedrer sin individuelle dyktighet  i forhold til den rolla de skal utføre i virksomheten
  3. Når medarbeiderne behandles slik at de utvikler seg positivt og blir gode verdiskapere i virksomheten
  4. Når medarbeiderne blir flinkere til å bruke sin kompetanse i effektiv samhandling med kompetansen til de andre medarbeiderne i virksomheten. Det vil si at den kollektive prestasjonen i virksomheten blir bedre gjennom forbedret samarbeid, samspill, samhandling og kommunikasjon.  Medarbeiderne forbedrer sine relasjonelle ferdigheter eller ”dyktig-sammen-ferdigheter”, og øker på den måten verdiskapningen i virksomheten.
  5. Nyrekruttering av medarbeidere.  Knytte til seg medarbeidere med bedre eller annen kompetanse enn det som allerede er i virksomheten, og som den trenger for å utvikle seg videre.

Webdesign og CMS: Osberget AS