logo.jpg

"Vekst gjennom samspill"

personar.jpg

ADRESSE

Human Kapital Vekst AS
Nørvegata 32 B
6008 Ålesund

Tlf. 91 69 73 76

post@hkvekst.no

flyers.pdf

Hva er Human Kapital?

Begrepet ”human kapital” refererer seg til:

  * Menneskene i en organisasjon og den        
           verdien disse representerer. 

  * Det potensialet for å skape økonomisk
           vekst og utvikling i virksomheten som
           ligger i denne kapitalen.

5 veier til vekst

 1.Når en virksomhet makter å ta i bruk mer av det en medarbeider kan

2.Når en eller flere medarbeidere skaffer seg mer kompetanse som kan utnyttes til verdiskaping i virksomheten.

'3.Når medarbeiderne behandles slik at de utvikler seg positivt og blir gode verdiskapere i virksomheten

4.Når medarbeiderne blir flinkere til å bruke sin kompetanse i effektiv samhandling med kompetansen til de andre medarbeiderne i virksomheten

5.Nyrekruttering av medarbeidere.

Webdesign og CMS: Osberget AS