logo.jpg

"Vekst gjennom samspill"

personar.jpg

ADRESSE

Human Kapital Vekst AS
Nørvegata 32 B
6008 Ålesund

Tlf. 91 69 73 76

post@hkvekst.no

flyers.pdf

Idrett og Samfunn

Vi kjører oppvarming + 45 minutter der vi ser på idretten, med spesielt fokus på fotballen, sine muligheter for å bidra til å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge.

I dette foredraget vil vi se nærmere på idretten sine mulighetene til å formilde ferdigheter, (herunder også sosiale og pedagogiske ferdigheter), holdninger og verdier. Dette er viktige byggesteiner når man skal utvikle levedyktige bygde- og bysamfunn.

Webdesign og CMS: Osberget AS